WVF MEMBER ASSOCIATIONS

Допис Вућићу

Превара коју спроводи наше министарство

Драги пријатељи корисници права из области борачкоинвалидске заштите, жао ми је што морам рећи да сам био у праву и да сам још у априлу и мају 2018. године упозоравао нашу јавност о превари коју спроводи наше

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министру Зорану Ђорђевићу

Поштовани господине Ђорђевић, на основу договора постигнутог на протесту од 28.06.2018. године желимо да Вас обавестимо о тренутним разликама у исплати инвалидских примања за које је постигнут договор да ће бити исплаћене у марту месецу 2019. године.

Обавештење свим здравственим радницима у амбулантама, домовима здравља, болницама:

Молимо Вас да уважите упут без термина и омогућите брз преглед социјалано најрањивијим групацијама по другом основу, а не медицинском. Ради се о следећим социјално угрожненим корисницима здравствених услуга: Деца са сметњама у развоју (посебне потребе) ,

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министру Зорану Ђорђевићу

Поштовани господине Ђорђевић, на основу договора постигнутог на протесту од 28.06.2018. године желимо да Вас обавестимо о тренутним разликама у исплати инвалидских примања за које је постигнут договор да ће бити исплаћене у марту месецу 2019. године.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министру Зорану Ђорђевићу

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министру Зорану Ђорђевићу   Поштовани  господине Ђорђевић,     на основу договора постигнутог на протесту од 28.06.2018. године желимо да Вас обавестимо о тренутним разликама у исплати инвалидских примања за

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министру Зорану Ђорђевићу

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министру Зорану Ђорђевићу Државном секретару Неговану Станковићу  Поштована господо, на основу договора постигнутог на протесту од 28.06.2018. године желимо да Вас обавестимо о тренутним разликама у исплати инвалидских примања за које

ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ НА ТЕКСТ НАЦРТА ЗАКОНА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ ОД 10.08.2018.

ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ НА ТЕКСТ НАЦРТА ЗАКОНА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ ОД 10.08.2018.   Члан 2.   Предлажемо да се овом члану дода став 2. или да се дода нови члан који би гласио: Основ за стицање права

НАЦРТ ЗАКОНА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ

Н А Ц Р Т    З А К О Н А О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ     Београд, 10.08.2018. године   Н А Ц Р Т  З А К О Н А О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ   Глава  I