ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ НА ТЕКСТ НАЦРТА ЗАКОНА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ ОД 10.08.2018.

ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ НА ТЕКСТ НАЦРТА ЗАКОНА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ ОД 10.08.2018.

 

Члан 2.

 

Предлажемо да се овом члану дода став 2. или да се дода нови члан који би гласио:

Основ за стицање права по овом Закону са борце је национално прознање, за ратне војне инвалиде и чланове породица палих бораца, национално признање и надокнада штете.

 

Члан 7.

 

Став 2. треба брисати из овог закона и заштиту за ова лица утврдити законом о војсци.

Не треба изједначавати страдање људи за одбрану сопствене земље и оних који су страдали бранећи интересе политичара или неких нејасних међународних интереса.

 

 

Члан 39.

Било би пожељно да се сви правилници донесу или бар предложе пре усвајања Закона јер би својим текстовима и одлукама могли значајно да промене суштину целог Закона.

 

 

Члан 42.

 

Било би пожељно да се сви правилници донесу или бар предложе пре усвајања Закона јер би својим текстовима и одлукама могли значајно да промене суштину целог Закона.

 

Члан 45.

 

Овај члан је у потпуности неприхватљив нарочито уз констатацију “ у складу са техничким могућностима реализације исплате“.

Инсистирамо на решењу у којем се предвиђа месечно усклађивање са личним дохотком на нивоу Републике у складу са последњим објављеним податком. Врло је лако спровести ову одлуку јер РЗЗС објављује овај податак само са 55 дана закашњења.

 

(7) Бањско климатски опоравак треба преименовати у Бањско климатско лечење.

У овим економским и друштвеним околностима неупоредиво је прихватљивије да се корисници упућују на лечење него на опоравак.

 

Члан 68.

 

Било би пожељно да се сви правилници донесу или бар предложе пре усвајања Закона јер би својим текстовима и одлукама могли значајно да промене суштину целог Закона.

 

Члан 65.

 

Било би пожељно да се сви правилници донесу или бар предложе пре усвајања Закона јер би својим текстовима и одлукама могли значајно да промене суштину целог Закона.

 

 

Члан 86.

 

Инсистирамо да се и ово право као и сва друга усклађују месечно. У овој верзији није дат термин када се врши исплата по усклађивању. Ако се прихвати овакав текст додати да се исплата врши у марту месецу наредне године.

 

Члан 90.

 

Пронаћи могућност да се и за РВИ од 5.- 10. групе на  начин као од 1. – 4. групе уреди ово право.

 

Члан 94.

 

Било би пожељно да се сви правилници донесу или бар предложе пре усвајања Закона јер би својим текстовима и одлукама могли значајно да промене суштину целог Закона. Тако и овај правилник треба да се донесе пре усвајања Закона

 

Члан 118.

 

Предлажемо да се ово право поједностави и да се врши рефундација трошкова путовања код надлежног општинског органа. Све чланове од 118. – 122. уподобити са овим решењем.

 

Члан 184.

 

Само у случају да дуже од 6 месеци првостепени орган није утврдио доказ о животу може тражити овај доказ на начин предвиђен овим чланом.

 

Члан 215.

 

Брисати рок од 10 година и оставити само краће рокове, без обзира на решења у Закону о облигационим односима.

 

Члан 222.

 

Овај члан обавезно брисати. Уз постојање овог члана, који је иначе неуставан и доводи до правне несигурности свих корисника, овај Закон не може добити сагласност нашег Удружења.

 

Члан 227.

 

Додати “ или су поднели захтев за упис у држављанство Србије“.

 

 

Надамо се да ће Министарство прихватити наше предлоге и на тај начин овај Закон учинити још бољим и прихватљивијим за Удружење РВИ Србије свих ратова.

 

Удружење РВИ Србије свих ратова

Председник

Жељко Васиљевић

One thought on “ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ НА ТЕКСТ НАЦРТА ЗАКОНА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ ОД 10.08.2018.

  1. Без борачког додатка за ратне ветеране закон је бесмислен. Шта су права с борачком легитимицаијом? Да ли може са борчком легитимацијом да се плате комуналије, храна, огрев? Ако не буде борачког додатка ветерани треба јавно да одбаце такав закон.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *