СТАВОВИ РАДНЕ ГРУПЕ О ЗАКОНСКИМ РЕШЕЊИМА КОЈАСЕ МОГУ ПРОПИСАТИ НАЦРТОМ ЗАКОНА УСВАЈАЊЕМ ПРЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА ПРЕДСТАВНИКА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКИХ УДРУЖЕЊА И ПОЈЕДИНАЦА

View More СТАВОВИ РАДНЕ ГРУПЕ О ЗАКОНСКИМ РЕШЕЊИМА КОЈАСЕ МОГУ ПРОПИСАТИ НАЦРТОМ ЗАКОНА УСВАЈАЊЕМ ПРЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА ПРЕДСТАВНИКА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКИХ УДРУЖЕЊА И ПОЈЕДИНАЦА