ОДРЖАН САСТАНАК У КАБИНЕТУ МИНИСТАРКЕ ЗДРАВЉА ПРОФ.ДР. ДАНИЦЕ ГРУЈИЧИЋ

Дана 07.02.2023. Министарка здравља Проф. Др. Даница Грујичић примила је представнике Републичких удружења из области борачко инвалидске заштите:

  1. Жељко Васиљевић Председник УРВИС-а
  2. Миле Милошевић Председник Српских ратних ветерана
  3. Славко Ђорђевић Председник савеза ЦИР Србије

Министарка Грујичић изразила је велико разумевање у смислу побољшања у систему здравственог осигурања за комплетну популацију из области борачко инвалидске популације. На предлог поменутих представника о обавезном здравственом осигурању, бораца- ветерана који не остварују здравствену заштиту по било ком основу Министарка је предложила да ова категорија утврди свој статус у општинским одељењима за БИЗ, те да се на основу добијених решења о статусу проследи захтев Министарству за рад запошљавање, борачка и социјална питања – сектору за БИЗ како би добили легитимацију. Након добијања легитимације Министарка ће предложити фонду здравственог осигурања Републике Србије да на основу исте у филијали здравственог осигурања добију трајну здравствену књижицу. Још је и предложила да у колико чланови породице борца –ветерана не остварују други вид здравственог осигурања да се и њима омогући добијање здравствене књижице. Нарочито је нагласила да то буду супруге ове популације.

Министарка предлаже оснивање експертског тима који би утврдио критеријуме за остваривање права по основу ПТСП синдрома који би стручни део по овом питању обрадио до краја априла ове године.

Представницу Републичких удружења указали су на одређени број лекова које због последица рањавања РВИ морају да користе, а исти нису на позитивној листи. Министарка је предложила да присутни представници у комуникацији са РВИ сачине листу тих лекова, како би Министарство здравља у договору са РФЗО договорило добијање истих у потпуности бесплатно.

Министарка је мишљења да би РВИ и ЦИР приликом слања у рехабилитационе центре по упуту здравственог фонда требали да трају минимално 21 дан, јер сматра да је свака рехабилитација са мањим бројем дана остала без пуног ефекта. Представници Републичких удружења поставили су питање Министарки да ли постоји могућност да се у некој од здравствених установа оформи посебно одељење за здравствено збрињавање тешких РВИ и ЦИР, на шта је Министарка одговорила да је предлог у потпуности оправдан , с тим да ће се у том правцу наставити разговори, те када се буду стекли услови може се приступити озбиљнијој припреми за реализацију поменутог предлога.

Треба напоменути и то да је Министарка обавестила присутне да је свим домовима здравља у РС прослеђена препорука да сви инвалиди имају предност у смислу приоритета пријема на преглед у примарним здравственим установама – домовима здравља.

На крају не можемо а да не изразимо апсолутно задовољство пријемом и добрим разумевањем у смислу потреба РВИ, Ветерана и ЦИР. Имамо велику наду да ће се ова сарадња наставити и у будуће за добробит свих корисника права из области БИЗ.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *