ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ВЕТЕРАНСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛОЖАЈ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ЧЛАНОВА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА

У Србији тренутни положај ове популације није на задовољавајућем нивоу. Више је разлога за незадовољство треунитним…

ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ

Полазећи од чињенице да су Савезна Република Југославија и Државна заједница Србија и Црна Гора биле…

ТО СМО МИ

Удружење ратних војних инвалида Србије основано је 1992. године са циљем пружања заштите и помоћи ратним…